VÖRÖSMARTY MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BONYHÁD

MENÜ

A bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet

délutános takarító

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás (munkaidőkeretben)

 

A munkavégzés helye:

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Általános takarítói feladatok

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • 8 általános,
  • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
  • Szakmai önéletrajz
  • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány az elbírálást követően

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2019. január 1-től tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Józsa intézményvezető nyújt, a 06-74-451-455-ös telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.) vagy elektronikus úton Juhász Józsa intézményvezető részére a juhasz.jozsa@freemail.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.

Asztali nézet